Pakett 2 - Visuaalne katuseseire + hooldus + katuse seisukorra ja hööldustööde raport (KSHR)
Katusele teostatakse põhjalik visuaalne kontroll, mille käigus selgitatakse välja katuse tehniline seisukord. Lisaks teostatakse katusele hooldus, mis sisaldab ka pisemaid parandustöid katuse seisukorra parandamiseks ja eluea pikendamiseks.
Peale inspekteerimist väljastame tellijale fotodega varustatud raporti (KSHR), milles on detailne ülevaade katuse seisukorrast, ülevaade teostatud hooldus- ja parandustöödest, loetelu võimalikest suurematest vigadest ning parandusettepanekud koos soovitusliku teostusajaga järgneval viiel aastal.
Katuse hooldus on soovitatav teha vähemalt kaks korda aastas - kevadel ja sügisel.
Pakett 2
sobib tellijale, kes soovib pikendada oma katuse eluiga, olla kindel, et katus on õigesti hooldatud ja saada regulaarset ülevaadet katuse tehnilisest seisukorrast.

Pakett 2 algab katusepinna ja katuse olulite osade koristamise ja hooldamisega. Seejärel teostatakse visuaalne katuseseire ning viimasena teostatakse pisemad parandustööd katuse seisukorra parandamiseks ja eluea pikendamiseks.

Milliseid töid täpsemalt tehakse?

Katusepinna koristus:

katuse pind puhastatakse üleliigsest (lehed, okkad, sammal, puuoksad ja muu sodi);
teostatakse katusekaevude, sõelade ja muude vihmaveesüsteemide puhastus.

Katusekatte seisukorra kontroll:
kinnituste visuaalne kontroll;
puiste hinnang;
mehaaniliste vigastuste tuvastamine;
vuukide tiheduse kontroll.

Läbiviikude (korstnad, tuulutid, antennid, luugid jne.) kontroll:
ülespöörete vuukide hindamine;
kinnituste kontroll;
puiste kontroll;
muud tähelepanekud;
plekitööde kontroll.

Kaitseplekkide kontroll:
kinnituste kontroll;
tihenduste kontroll;
plekkide korrasoleku hindamine;
tõstete kõrgused.

Turvavarustused (seinaredelid, katuseredelid, katusesillad, lumetõkked jne) kontroll:
kinnituste kontroll;
värvikihi paksuse hindamine;
roostekahjustuste hindamine;
mehhaaniliste vigastuste kontroll;
läbivate kinnituste kontroll.

Vihmaveesüsteemide kontroll:
vihmaveerennide visuaalne kontroll;
katusekaevude visuaalne kontroll;
äravoolutorude korrasoleku hindamine;
sulatuskaablite kontroll/olemasolu kontroll;
vigastuste hindamine;
vihmaveesülitite kontroll.

Pööninguruumi kontroll (kontrollitakse juhul kui ligipääs ja liikumine võimalik):
lekkekohtade tuvastamine;
aluskatte kontroll;
isolatsiooni kontroll;
tuulutuse kontroll.

Väiksemate parandustööde teostamine:
mehaaniliste vigastuste parandamine/katmine;
auru- ja veekottide ning nende tekkepõhjuse likvideerimine (võimalusel);
muude väiksemate parandustööde teostamine lekete peatamiseks või ennetamiseks.


Pärast inspekteerimist ja hooldust väljastame fotodega varustatud raporti (KSHR), milles iga probleemne koht saab täpse hinnangu: pilt, asukoht, probleemide kirjeldused, ülevaade teostatud hooldus- ja parandustöödest, loetelu võimalikest suurematest vigadest ning parandusettepanekud koos soovitusliku teostusajaga järgneval viiel aastal (milline on viga ja millal hiljemalt tuleks likvideerida/tegeleda).
Katuse seisukorra ja hooldustööde raport (KSHR) annab väga hea üldpildi katuse tehnilisest seisukorrast ja hoolduse käigus teostatud töödest. Raport on alusdokument, mille abil saab planeerida eelseisvaid suuremaid töid.

Katuse seisukorra raportile tuginetud parandus- ja hooldustööde teostamine pikendab katuse tehnilist eluiga.