Hooldamata katus ja kasutu remont!

Hooldamata katus lühendab oluliselt katuse eluiga. Samuti pole vana katuse parandustöödest tihti abi, kui tuvastamata jääb täpne probleemi põhjus.
Üle pika aja kohtusime ühe eriti hirmsa katusega. Katus oli ilmselt aastaid hooldamata ning selle tagajärjel oli katusele tekkinud muljetavaldav kultuurikiht. Hea tahtmise juures oleks saanud sinna ka peenramaa rajada. Kultuurikiht ummistab kaevud ja takistab vee äravoolu katuselt. Liigse vee tagajärjel tekivad üldjuhul ka probleemid. Lisaks ei ole juba algne katuselahendus väga hea ning katusega olid pidevalt probleemid. Katust on korduvalt lapitud ja ka uue kattega täielikult üle kaetud, kuid lahendamata on jäänud tegelikud probleemid.
Pärast nimetatud katuse seiret koostasime selle kohta kohta pika ja põhjaliku raporti. Lühidalt oli diagnoos järgmine:
Renoveerimisel oli uus katusekate paigaldatud vana katte ja parapetiplekkide peale. Uus kate oli aja jooksul pleki küljest lahti tulnud ning liigvesi pääsenud katusekihtide vahele. Selle tagajärjel olid kogu katuse ulatuses tekkinud auru- ja veekotid. Lisaks eelnevale tuli erinevate probleemide nimekiri pikk, aga romaani me täna ei kirjuta.
Lühidalt ja mitte väga detailselt oli meie ettepanek järgmine:
Kogu katus tuleb lammutada ja uuesti ehitada. Parapetid tuleb ehitada kõrgemaks ja anda katusele uued kalded. Paigaldada uus SBS kate. Katust tuleb hooldada minimaalselt kaks korda aastas - kevadel ja sügisel!

Selliseid katuseid kohtab õnneks harva. Kui selle katuse loost midagi eraldi välja tuua, siis:
1. hooldage katuseid regulaarselt, sest õigel ajal tuvastatud ja parandatud viga pikendab katuse eluiga;
2. enne renoveerimist või remonti laske sõltumatul eksperdil katus üle vaadata ja hinnata vajalike tööde ulatust.

KATUSESEIRE
Usaldusväärne partner Sinu katusele!
Järgmine
Tööohutus ja turvalisus